Sužinokite apie renginius pirmi
Tel.: (8 41) 52 46 59
El.paštas: kulturoscentras@gmail.com

Svarbu!

Meno kolektyvai
 • ABRŪSĖLIS, vaikų ir jaunimo folkloro ansamblis

  Vaikų ir jaunimo ansamblis ,,Abrūsėlis" išleido užaugintą jaunimą, kurie daug metų garsino ansamblio vardą, dalyvaudami renginiuose, dainų šventėse, festivaliuose, konkursuose. Pelnyta daug diplomų konkursuose ,,Tramtatulis", ,,Patrepsynė", 6 kartus dalyvavo vaikų ir jaunimo tarptautiniame festivalyje ,,Aš pasiejau veina popa" ir ten pelnyta ,,Geriausio pasakoriaus”, ,,Geriausio lumzdelininko” nominacijos. [nggallery id=7] Dabar ir vėl pradedama koncertinė veikla su naujais, neseniai pradėjusiais ,,Abrūsėlį” lankyti ansambliečiais, kurie kartu verčia naują puslapį ansamblio veikloje. Tad ir kviečiami visi, norintys dainuoti, šokti lietuvių liaudies šokius. Galima išmokti groti kanklėmis, lumzdeliu. Meno vadovė Vita Taučienė. Mob. 8 685 70 579, el. paštas taucienevita@gmail.com
  Susipažinkite
 • ATŽALYNAS, jaunimo kamerinis choras

  Jaunimo kamerinis choras „Atžalynas“ įkurtas 1992 m. Choro įkūrėja  – dirigentė, Šiaulių universiteto docentė Marija Žibūdienė.   Kolektyve dainuoja studentai, mokytojai – muzikos mylėtojai. Per daugiau nei 15 kūrybinės veiklos metų choras „Atžalynas“ dalyvavo  daugiau nei 15 tarptautinių konkursų, pelnė daug apdovanojimų. Kolektyvas ne tik vyksta koncertuoti bei dalyvauti konkursuose Lietuvoje ir užsienyje, bet ir rengia koncertus savo mieste, dalyvauja miesto šventėse, bendradarbiauja ir draugauja su Lietuvos bei užsienio chorais: Tartu miesto (Estija) vyrų choru, Minesotos valstijos (JAV) mišriu choru „Bemidji“, Jelgavos miesto (Latvija) mišriu choru „Zemgale“, Kauno miesto mišriu choru „Kamertonas“, Kauno mišriu choru „Diemedis“, Vilniaus vokaliniu ansambliu „Balsai“. Rengiami bendri koncertai, kitų miestų chorai kviečiami koncertuoti Šiaulių mieste. Nuo 2006 m. choro vadovė – Šiaulių konservatorijos mokytoja Jurgita Juozūnienė. Koncertmeisterė Marija Kaubrienė, chormeisteris Mindaugas Žalalis.   Choro vadovė Jurgita Juozūnienė. Mob.: 8 684 45 429, 8 618 18 261, el. paštas jurga290@gmail.com Chormeisteris Mindaugas Žalalis. Mob.: 8 611 41 904, 8 611 41 904, el. paštas mindaugaszalalis@gmail.com   Interneto svetainė www.chorasatzalynas.lt
  Susipažinkite
 • AUDA, folkloro ansamblis

  Folkloro ansamblis „Auda“ įkurtas 1986 m. Šiuo metu kolektyve yra 30 narių. Kolektyvas yra dalyvavęs įvairiuose respublikiniuose renginiuose, festivaliuose, dainų šventėse, taip pat užsienyje vykstančiuose folkloro festivaliuose – Ukrainoje, Suomijoje, Švedijoje, Rusijoje, Estijoje, Latvijoje, Prancūzijoje, Italijoje. Laimėta įvairių prizų, apdovanojimų. 2002 m.   Italijoje vykusiame festivalyje „Pasaulio muzika“ laimėtas Grand Prix. Kolektyvas yra nuolatinis ir itin svarbus Šiaulių miesto kalendorinių švenčių, ypač Užgavėnių, dalyvis. Folkloro ansamblis „Auda“ propaguoja žemaičių krašto dainas, muziką, šokius. Pastatyti du žemaitiškų papročių ir tradicijų spektakliai. Naujausias pastatymas – spektaklis-koncertas „Kelionė metų ratu“.   Vadovė Justė Lipinskienė. Mob. 8 672 70 231, el. paštas juste.lipinskiene@gmail.lt
  Susipažinkite
 • AUŠRELĖ, choreografijos studija

  Choreografijos studija „Aušrelė“, gyvuojanti nuo 1977 m., yra subūrusi 140 jaunųjų šiauliečių šokėjų, kurių amžius nuo 4 iki 18 metų. Kolektyvas kasmet parengia progines (kalėdines-naujametes, Motinos dienos ir kt.) programas, kūrybinius koncertinius projektus (sukurtos choreografinės pasakos vaikams „Bembis“, „Merė Popins“, „Ledinė širdis“, „Imperatoriaus lakštingala“, miuziklas „Bruknelė“), aktyviai dalyvauja miesto ir respublikiniuose renginiuose. 2003, 2007 ir 2009 m. choreografijos studija dalyvavo Lietuvos dainų šventėje. Šokėjai kiekvienais metais dalyvauja įvairiuose užsienio šalių (Ispanija, Latvija, Estija, Ukraina, Rusija, Baltarusija) festivaliuose ir konkursuose, kur laimimos prizinės vietos.   Choreografijos studija „Aušrelė“ – konkursų „Muzyčna parasolka“ (Ukraina), „Dneprodanc“ (Ukraina), „Arabeska“ (Lietuva), „Vaikystės vaivorykštė“ (Lietuva) laureatė. Kolektyvas bendradarbiauja su miesto Pučiamųjų ir Kameriniu orkestrais, kameriniu choru „Polifonija“. Choreografijos studija „Aušrelė“ organizuoja tarptautinį šokio festivalį „Aušrinė žvaigždė“, kuris jau tapo tradicinis ir vyksta kas dvejus metus.   Meno vadovas Mindaugas Kosaitis. Mob. 8 686 24 540, el. paštas mindaugaskosaitis@gmail.com Kultūrinės veiklos vadybininkė Zita Mundinienė. Mob. 8 614 19 562, el. paštas zitamun@gmail.com Meno vadovo asistentė Vita Adomėnaitė-Butnorienė Akompaniatorė Rasa Vaitoškienė  
  Susipažinkite
 • BIČIULIAI, kamerinis choras

  „Bičiuliai“ – kolektyvas, kurio įvairaus amžiaus žmones jungia meilė dainai, giesmei, chorinei muzikai. Kaip kamerinis choras „Bičiuliai“, kolektyvas Šiauliuose įregistruotas 1990 metais. Choro įkūrėjas ir ilgametis vadovas (23 metai) buvo Šviesios atminties Šiaulių universiteto docentas Stasys Žalalis. Tačiau pirmieji naujai susibūrusio dainos mylėtojų kolektyvo koncertai jau buvo įvykę 1988-aisiais Kužių ir Pašvitinio bažnyčiose. 1989 metais, Atgimimo laikotarpiu, choras pirmasis sugiedojo Tautinę giesmę Vasario 16-osios minėjime-koncerte, vykusiame Šiaulių Inžinierių namuose. Nuo to laiko choras dalyvauja visuose Lietuvos Nepriklausomybės dienos minėjimo šventiniuose koncertuose. Tuojau pat po kruvinųjų Sausio 13-osios įvykių, 1991–ųjų vasario 4 dieną kartu su aktore Olita Dautartaite choras „Bičiuliai“ koncertavo Aukščiausiosios Tarybos gynėjams, kėlė žmonių dvasią. 1991 metais, Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, Bičiuliai“ vieni iš pirmųjų su sakraline muzika aktyviai įsiliejo į bažnyčių auditoriją. Choras savo lėšomis keliavo į mažų miestelių ir kaimų bažnytėles, kur chorų nebuvo likę, giedojo ir džiugino žmonių širdis. Per 25-erius kūrybinės veiklos metus „Bičiuliai“ suorganizavo ir dalyvavo daugiau kaip 250 koncertų bei koncertinių kelionių atokiausiuose Lietuvos miesteliuose. Koncertavo ligoninėse, senelių namuose, kalėjimuose, giedojo Šiaulių, Dotnuvos, Šiluvos, Joniškio, Pasvalio, Molėtų, Kuršėnų ir kitose bažnyčiose bei Kryžių kalne, kai ten lankėsi popiežius Jonas Paulius II. Choras dalyvavo religinės muzikos festivaliuose Šiaulių Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje bei žymių meno ir kultūros veikėjų minėjimuose-koncertuose, visose miesto, apskrities, respublikinėse dainų šventėse, taip pat – I ir II Pasaulio lietuvių dainų šventėse Vilniuje (1994, 1998 m.). Choro dainos ir giesmės skambėjo Taline, daugelyje Latvijos vietovių, Karaliaučiaus krašte, Krokuvoje, Italijoje, Belgijoje, Airijoje. Visa tai – altruistinė veikla. [nggallery id=10] Dalyvavimas projektuose Jau 14 metų kasmet choras aktyviai dalyvauja projektinėje veikloje, įgyvendindamas įvairius kultūrinių mainų projektus ne tik vietiniu, bet ir tarptautiniu lygiu, siekiant išsaugoti savo šalies kultūros vertybių visumą, išlaikyti tautinį tapatumą ir šalių etnografinį savitumą, skatinant suartėti lietuvių ir latvių bendruomenes pasienio regione per meno, kultūros, tradicijų ir ekumeninės dvasios propagavimą. Vykdyti (vykdomi) projektai: 2001–2002 m. – „Neatstumk artimo“; 2002–2003 m. – „Daina sujungs baltų tautas“ (2002–2003 m.); 2003–2005 m. – „Daina tiems, kuriems jos stinga“; 2006–2007 m. – Interrego 3A „In common“ (bendrumas), įtraukiant ir Airijoje gyvenančių lietuvių bei latvių suartėjimą per meno, kultūros, tradicijų ir ekumeninės dvasios propagavimą); 2008–2009 m. – „Skambėk, daina, ir žadink mus“ bei „Lietuvių ir latvių bendradarbiavimo pasienio regione plėtra, propaguojant meną, kultūrą ir ekumenizmą“; 2010 m. – „Skambėk, daina, ir mus pažadink“, skatinant Lietuvos, Lenkijos ir Latvijos regionų gyventojų bendradarbiavimą; 2011–2012 m. – „Draugaujančių miestų: Jelgavos ir Šiaulių bendruomenių suartėjimas per meną, kultūrą ir ekumenizmą“; 2013–2015 metais – tęstiniai projektai „Skambėk, daina, ir mus pažadink“. Daug metų choras draugauja su Duobelės lietuvių bendruomene, Jelgavos Gederto Eliaso muziejumi, Saldus miestelio latvių bendruomene, kartu su jais rašo bendrus projektus. Apie Šiaulius ir šiauliečius sužinojo Žemgalė, Kurzemė, Latgalė. Tai – daugiau kaip pusė Latvijos. Vyko koncertai Karaliaučiaus krašte (Karaliaučiuje, Įsrutyje, Tolminkiemyje, Tilžėje, Gumbinėje), Estijoje, Lenkijoje, Italijoje, Belgijoje (Briuselyje, Diufelyje ir t. t.), Airijoje (Dubline, Balinrobe). Informacija apie choro vadovą 2013 metų spalio 6 dieną Anapilin iškeliavo choro įkūrėjas ir ilgametis vadovas doc. Stasys Žalalis. Trumpam nutrūkusią choro veiklą nuo 2014 metų sausio mėnesio tęsia vadovė Ilmera Abromavičienė. „Bičiulių“ daina tradiciškai, paskutinį gegužės šeštadienį (2014 m. gegužės 24 d.) skambėjo Kristijono Donelaičio muziejuje Tolminkiemyje (Čistyje Prudy, Kaliningrado sr., Rusija), o birželio 7 d. – Dainos ir poezijos vakare Naisių kultūros centre (Šiaulių raj.). Rugpjūčio 4 dieną, atsisveikindami su vasara „Bičiuliai“ dovanojo dainas Panemunės miestelių gyventojams (Panemunė, Raudondvaris, Veliuona, Jurbarkas, Kiduliai). Spalio-lapkričio mėnesiais „Bičiuliai“ surengė knygos „Maestro Stasys Žalalis“ pristatymus Šiaulių apskrities P. Višinskio viešojoje bibliotekoje, Kuršėnų meno mokykloje bei Šiaulių universiteto bibliotekoje. Skambėjo choro dainos, maestro S. Žalalio kūriniai. Daina – tai ženklas, kad tauta gyva!
  Susipažinkite
 • DAINORA, Rėkyvos skyriaus vokalinis ansamblia

  Vokalinis ansamblis „Dainora“ įsikūrė 2007 m. kovo mėn. 8 d. Ansamblyje, kuriam vadovauja Ramutė Majauskienė, dainuoja įvairių profesijų atstovės. Į repeticijas moterys renkasi vakarais po darbo dienos. Ansamblio dalyvės ne tik aktyviai koncertuoja, dalyvauja įvairiuose festivaliuose, konkursuose, tačiau ir kiekvienais metais padeda organizuoti vokalinių ansamblių šventę-konkursą „Pavasario melodijos“, Žolinės šventę, kalendorines šventes, minėjimus bei kitus kultūrinius renginius vykstančius Rėkyvos skyriuje. Ansamblio repertuare vyrauja populiarios lietuvių bei užsienio kompozitorių dainos. Kasmet su atnaujinta koncertine programa ansamblis koncertuoja miesto ir Šiaulių bei aplinkinių rajonų gyventojams. Vokalinis ansamblis yra daugelio festivalių ir konkursų dalyvis bei laimėtojas. Vokaliniam ansambliui „Dainora“ suteikta III kategorija. Meno vadovė Ramutė Majauskienė, Mob. 8 686 83200   el. paštas  ramutesen@inbox.lt
  Susipažinkite
 • DERMĖ, Aklųjų ir silpnaregių skyriaus vokalinis ansamblis

  Ansamblis įkurtas 1997 m. Kolektyvo įkūrėja Daina Kavaliauskienė. 2004 m. „Dermė“ laimėjo nominaciją „Geriausias vokalinis ansamblis ir vadovas“ ir Lietuvos liaudies kultūros centro bei Pasaulio lietuvių dainų šventės fondo aukščiausią apdovanojimą „Aukso paukštė“. 2007 m. Šiaulių apskrities vokalinių ansamblių festivalyje-konkurse „Dainos sparnais“ Joniškyje kolektyvas miestų ir didžiųjų rajonų centrų grupėje apdovanotas I laipsnio diplomu. 2007 m. ansamblio kūrybinės veiklos 10-ies metų jubiliejaus proga išleista kompaktinė plokštelė „Atnešk padangę gryną …“ Nuo 2008-ųjų ansambliui vadovauja Kristina Mickūnė. 2010 m. respublikinio solistų ir vokalinių ansamblių konkurso „Sidabriniai balsai 2010“ II ture „Dermė“ pelnė II laipsnio diplomą. 2011 m. Šiaulių miesto ir apskrities mėgėjų meno kolektyvų bei atlikėjų festivalyje „Rudens mozaika“ laimėta nominacija „Už dainos stiliaus atskleidimą”. 2013 m. Vokalinių ansamblių festivalyje – konkurse ,,Kur aukštas klevas” Pakruojo rajone kolektyvas didžiųjų vokalinių ansamblių miestų ir rajonų centrų kategorijoje laimėjo II vietą. Kolektyvo credo ,,Daina turi pasiekti ir suvirpinti kiekvieną širdį”.   Meno vadovė Kristina Mickūnė  Mob. 8 653 14302, el.paštas kristuteeta@gmail.com
  Susipažinkite
 • DURYS, suaugusiųjų mėgėjų teatras

  Vadovas Virginijus Dargis. Informacija rengiama... [nggallery id=13]
  Susipažinkite
 • KALATINIS, liaudiškų šokių ansamblis

  Liaudiškų šokių ansamblis „Kalatinis“ gyvuoja jau 47-erius metus. Nuo 1970-ųjų kolektyvas dalyvavo visose respublikinėse ir pasaulio lietuvių dainų šventėse. Tai daugkartinis respublikinio konkurso „Pora už poros“ laureatas. „Kalatinis“ aktyviai dalyvauja miesto renginiuose, reprezentuoja Šiaulių miestą apskrityje, respublikoje ir svetur. Už meninius pasiekimus ansambliui „Kalatinis“ ir jo vadovei 2006 m. skirtas aukščiausias Lietuvoje mėgėjų kolektyvams suteikiamas apdovanojimas „Aukso paukštė“.     Meno vadovė ir baletmeisterė Vanda Verkulienė. Mob. 8 615 54 392 Vokalinės grupės vadovė Birutė Prokopavičienė Instrumentinės grupės vadovas Algimantas Jonas Bartašius Akompaniatorė Vida Narutavičienė
  Susipažinkite
 • LAŠELIAI, Rėkyvos skyriaus vaikų vokalinis ansamblis

  Vaikų vokalinis ansamblis „Lašeliai“ įkurtas 2007 m. Ansamblyje dainuoja įvairaus amžiaus vaikai nuo 6 metų. Daugelis ansamblio dalyvių patobulėję ir paaugę tęsia muzikinę kelionę kitose miesto meninio ugdymo įstaigose. Todėl kiekvienais metais ansamblis pasipildo vis naujais nariais. Pirmaisiais metais vaikai susipažįsta su dainavimo pagrindais, mokosi atlikti nesudėtingas daineles ir melodijas. Vėlesniais metais, atsižvelgiant į vaikų amžių, programos turinys tampa platesnis, įvairesnis ir sudėtingesnis. Užsiėmimai vyksta vaikams patogiu laiku, sudaromos galimybės tobulėti individualiai. Repeticijų metu vaikai ne tik susipažįsta su įvairiomis vokalinėmis technikomis, tačiau ir ugdosi sceninę kultūrą, gebėjimą bendrauti, kūrybiškai tobulėti. Kolektyvo repertuare vyrauja šiuolaikinė lietuvių ir užsienio autorių kūryba. Ansamblis koncertuoja visuose Rėkyvos bendruomenės organizuojamuose renginiuose bei šventėse, dalyvauja Šiaulių miesto ir apskrities mėgėjų meno kolektyvų festivalyje „Rudens mozaika“, Šiaulių miesto dienoms skirtuose renginiuose. Vasaros metu koncertuoja pėsčiųjų bulvare miesto gyventojams ir svečiams. Bendradarbiauja su Šiaulių miesto ir rajono mokyklų vaikų vokaliniais ansambliais, rengia bendrus koncertus bei renginius.   Meno vadovė Ramutė Majauskienė Tel.: 8 686 83 200, el.p. ramutesen@inbox.lt
  Susipažinkite
 • RĖDA, folkloro ansamblis

  Susipažinkite
 • REPETICIJA, Rėkyvos skyriaus vaikų šokių studija

  Vaikų  šokio studija „Repeticija“ susikūrė 2006 metai (vad. Loreta Jokubaitienė). Studijoje šoka vaikai nuo 5-erių metų. Per šį studijos veiklos laikotarpį kolektyvas nuolat dalyvavo miesto renginiuose, koncertuose, šventėse, festivaliuose,  taip pat Rėkyvs skyriaus,  Šiaulių miesto mokyklų bei kitų organizacijų renginiuose. Vaikų šokio studija „Repeticija“ kartu su tėveliais, kiekvieną pavasarį organizuoja vaikų ir jaunimo šiuolaikinio šokio konkursą „Te visad šviečia saulė“.   Meno vadovė Loreta Jokubaitienė, Mob. 8 652 99040, el. paštas  loretajok@yahoo.com
  Susipažinkite
 • ROKOKO, vokalo studija

  Studija įkurta 1987 m. Kolektyve dainuoja 40 vaikų nuo 5 iki 21 metų. Atliekama įvairi muzika – populiarioji, gospelas, džiazas, liaudies dainos, sakralinės giesmės. „Ro-ko-ko“ atlieka muzikinę programą daugelyje renginių, festivalių, konkursų Šiauliuose ir visoje Lietuvoje, dalyvauja muzikiniuose-teatriniuose projektuose, kūrybinėse stovyklose, miuzikluose, sakralinės muzikos renginiuose. Koncertuota ir užsienyje: Latvijoje, Suomijoje, Estijoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose, Vokietijoje. Vaikų vokalo studija „Ro-ko-ko“ – respublikinių konkursų laureatė, 5 kartus konkurso „Dainų dainelė“ laureatė. Išleisti 6 muzikos albumai.
  Susipažinkite
 • ROMANTIKA, Rėkyvos skyriaus vokalinis ansamblis

  Vokalinis ansamblis „Romantika“ įsikūrė 2013 m. gegužės mėn. 8 d. vadovės Ramutės Majauskienės iniciatyva. Atsižvelgiant į garbingą senjorų amžių, repeticijos vyksta dienos metu. Nors kolektyvas susibūręs gana neseniai, tačiau jau aktyviai dalyvauja Šiaulių miesto bei rajono renginiuose, festivaliuose, konkursuose. Ansamblio dalyvės bendradarbiauja su įvairiomis Šiaulių apskrities asociacijomis, draugijomis, švietimo įstaigomis. Moterys yra kūrybingos, iniciatyvios. Daugelis ansamblio dalyvių lanko trečiojo amžiaus universitetą, yra aktyvios visuomenininkės bei įvairių organizacijų narės. Todėl ansamblio moterims repeticijos yra ne tik ugdymosi, tačiau ir naujų idėjų bei kūrybinių minčių procesas. Vokalinio ansamblio „Romantika“ programoje vyrauja lyrinės, romantinės lietuvių kompozitorių dainos. Meno vadovė Ramutė Majauskienė Tel.: 8 686 83200, el.p. ramutesen@inbox.lt
  Susipažinkite
 • ŠARMA, choras

  1961 m. kolektyvą sukūrė ir ilgą laiką jam vadovavo kultūros žymūnas Boleslovas Ambrazas. Šiuo metu mišriam chorui „Šarma“ vadovauja Zina Kosmauskienė. Choro dalyviai – senjorai. Kolektyvas turi senas tradicijas ir bendrauja su Vilniaus, Visagino, Kauno, Elektrėnų, Panevėžio ir Klaipėdos pagyvenusių žmonių chorais. „Šarma“ dalyvauja įvairiuose koncertuose, festivaliuose „Uždainuokim broliai, sesės“ (Kaunas), „Ant Vilniaus kalvų“ (Vilnius), „Šv. Cecilijos garbei“ (Visaginas). 2009 m. Šiauliuose įvyko choro „Šarma“ organizuotas respublikinis renginys „Sveikas, saulės mieste“, skirtas Lietuvos vardo tūkstantmečiui paminėti.   Choro vadovė Zina Kosmauskienė. Tel. (8 41) 41 88 27, mob. 8 645 35 464
  Susipažinkite
 • SEDULA, Aklųjų ir silpnaregių skyriaus folkloro ansamblis

  1981 metais susikūrė liaudies dainų atlikėjų ansamblis, kuris 1989 metais kolektyvą papildžius šokėjais ir muzikantais jis peraugo į folkloro ansamblį ,,Sedula“. Ansamblį lanko 20 folkloro mylėtojų. Kolektyvą sudaro dainininkai ir instrumentinė grupė: armonika, smuikas, būgnas. Parengtos Velykų ir Advento, patriotinių dainų ir romansų programos. Kolektyvas atlieka Žemaitijos regiono autentišką folklorą. Nuo 1990 m. ansamblis visų Pasaulio lietuvių dainų švenčių dalyvis. Ansamblis kviečiamas ir dalyvauja folkloro festivaliuose Klaipėdoje, Nidoje, Vilniuje, Telšiuose, Kelmėje, Pakruojyje. Ansamblis buvo išvykęs į tarptautinį regėjimo neįgaliųjų festivalį „Tyfloart-2007“ Čekijoje. 2004 m. ansamblio vadovė Virginija Gintilaitė surengė folkloro festivalį „Tylus, tylus vakarėlis“. 2005 m. išleista kompaktinė plokštelė „Tylus, tylus vakarielis“. 2006 m. ansamblio kūrybinės veiklos rių adinas"25-erių metų jubiliejaus proga išleista kompaktinė plokštelė „Šalis ta Lietuva vadinas“. 2011 m. kolektyvas šventė 30 – ties metų jubiliejų. 2014 m. kolektyvas ir kolektyvo duetas dalyvavo Radviliškio rajone, Baisogaloje įvykusioje devintojoje Šiaulių apskrities romansų atlikėjų šventėje – konkurse ,,Nebegrįšiu laukų takeliu“, žiūrovų simpatijų nominaciją pelnė Šiaulių kultūros centro Aklųjų ir silpnaregių skyriaus folkloro ansamblio ,,Sedula“ duetas Virginija ir Irena Gintilaitės. Tais pačiais metais liepos 4 d. kolektyvas dalyvavo Lietuvos dainų šventėje „Čia mano namai“ folkloro dienoje „Laimužės lemta“.   Meno vadovė Virginija Gintilaitė. Mob. 8 697 41656, el.paštas virginija.gint@zebra.lt
  Susipažinkite
 • ŠELMIAI, Aklųjų ir silpnaregių skyriaus liaudiška kapela

  Liaudiškos muzikos kapela įkurta 1961 m. Nuo 2004 m. kolektyvui vadovauja Arūnas Šliauteris. 1985 m. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos (LASS) Dainų šventės konkurse „Šelmiai“ pelnė geriausio kolektyvo vardą. 1989 m. respublikiniame kaimo kapelų konkurse „Trakų pilies prizui laimėti“ kapela laimėjo II vietą. 2003 m. Šiaulių miesto ir apskrities mėgėjų meno kolektyvų bei atlikėjų festivalyje „Rudens mozaika“ laimėta nominacija „Už geriausiai atliktą kūrinį“, 2009 m. šiame festivalyje laimėta nominacija „Už kūrinių atlikimo techniką“. Kapela yra nuolatinė pasaulio lietuvių dainų švenčių dalyvė, aktyviai dalyvauja respublikinėse ir regioninėse liaudiškos muzikos kapelų šventėse: „Saulės žiedas“, „Ant rubežiaus“, „Medinis žirgelis“, „Griežk, smuikeli“, „Žaldoko valsas“, „Dainuok pavasarį“, „Grok, žemaiti!“. Kapela ,,Šelmiai“ ir jos vadovas yra liaudiškos muzikos kapelų šventės „Subatėlės ilgai laukus“ organizatoriai. „Šelmiai“ kartu su liaudiškų šokių grupe „Vajaunas“, paruošę bendrą programą, dalyvavo tarptautiniuose festivaliuose Portugalijoje, Prancūzijoje, Italijoje, Olandijoje, Tailande ir 2012 m. Nepale. 2006 m. išleista kompaktinė plokštelė „Trenk polkutę!“ 2008 m. kartu su liaudiškų šokių grupe „Vajaunas“ išleista DVD plokštelė „Jaučiu tave, pasauli!“. 2013 m. sėkmingai pristatyta nauja programa LRT televizijos laidoje „Duokim garo“. 2011m. ir 2014 m. liaudiškos muzikos kapela „Šelmiai“ tapo Aukštaitijos kaimo kapelų varžytuvių nugalėtoja ir dalyvavo respublikinėje šventėje „Grok, Jurgeli“.   Meno vadovas Arūnas Šliauteris. Mob. 8 652 66991, el.paštas sliauteris@yahoo.com
  Susipažinkite
 • SIDABRINĖ GIJA, folkloro ansamblis

  Folkloro ansamblis „Sidabrinė gija“ įkurtas 1983 -1984m. Nuo 1991-ųjų jam vadovauja meno vadovė Vita Taučienė. Ansamblyje dalyvauja virš 20 folkloro brangintojų, pamilusių dainą, šokį dar jaunystėje, perėmusių etninį palikimą iš tėvų ir senolių. [nggallery id=6] „Sidabrinė gija“ – nuolatinė miesto renginių, koncertų, bei respublikos folkloro festivalių dalyvė. 2012 dalyvauta respublikiniame festivalyje ‘Atataria lamzdžiai’ 2005, 2007, 2013m ansamblis dalyvavo tarptautiniame folkloro festivalyje „Saulės žiedas“, 2007, 2014 – Lietuvos dainų šventėje Vilniuje. 2014 04 15 koncertuota Respublikos Seime. Ne kartą rodyta programa per TV kanalus. Kartu su mokyklomis, ikimokyklinėmis įstaigomis rengiami seminarai pedagogams bei bendros šventės : „Duonos kelias“, „Advento papročiai“, „Lino kelias“, „Kalbos šventė“, „Senolių vestuvės“, „Vasario 16-oji“ ir kt. Džiugu, kad daina , šokis, papročiai sujungia jaunimą, pedagogus ir vyresnio amžiaus žmones bendroms šventėms- etninės kultūros išsaugojimui. Ansamblio repertuarą sudaro tikrieji, senieji lietuvių liaudies šokiai , kaip “Lelinderis”, ‘Ulanas’, “Padispanas”, “Anės polka” ir kt. Taip pat ir liaudies dainos, dainuotos mūsų senelių, tėvų, pačių dalyvių pasiūlytos į ansamblio repertuarą. Renkami, ieškomi muzikantai groti kapeloje. Paruoštas ir romansų repertuaras. Meno vadovė Vita Taučienė. Mob. 8 685 70 579, el. paštas taucienevita@gmail.com
  Susipažinkite
 • SVAJOKLIAI, studija

  Kur dingsta gabūs klausinėjantys, originalūs, savo nuomonę turintys vaikai? Dažnai jie, sulaukę tam tikro amžiaus (7-10 metų), tarsi išnyksta, tampa panašūs vieni į kitus. Ar tai tik raidos, amžiaus tarpsnio ypatumas? O gal priežastys kur kas gilesnės? Kūrybos žmonėms žinomas posakis: „Jei gali nekurti, nekurk“. Kas gi verčia „negalinčius nekurti“ įgyvendinti savo vizijas? Gal prigimties jėgos? Gal troškimas realizuoti savąjį „aš“? Ar kūrybinės potencijos slypi kiekviename iš mūsų, tereikia jas pažadinti, ar šią dovaną lemta pažinti tik išrinktiesiems? Ypač pastaraisiais metais pajutome poreikį ugdyti gabius ir sumanius vaikus. Supratome, kad būtini radikalūs pokyčiai šeimose ir mokyklose. Ar žinote, kad neseniai intelekto sampratoje įvyko revoliucija? Harvardo psichologas Hovardas Gardneris tvirtina, jog visi turime septynias aiškiai išsiskiriančias intelekto rūšis. Intelektas būna: 1.Lingvistinis, 2.Loginis matematinis, 3.Erdvinis, 4. Muzikinis, 5.Kūno kinestezinis, 6.Tarpasmeninis, 7. Asmeninis. Spręsdama apie žmogaus protą, šių dienų visuomenė pripažįsta ne daugiau kaip pirmus tris čia paminėtus tipus iš septynių. Vis dėlto galima drąsiai teigti, jog likę keturi yra tokie pat intelektualūs, bet jų mokymosi būdas ir įgūdžiai visiškai kitokie. Jeigu esate vienas iš jų, mokytis pagal jums visai netinkamus metodus buvo tikriausia sunku. Neretai esame verčiami tapti socialinių normų kopijomis ir prarasti įgimtą instinktyvų būdą BŪTI PAČIU SAVIMI. Kas yra NEUROPLASTIKA? Tai smegenų trenažas ir smegenų gebėjimas keistis. Motyvacija, dėmesio koncetracija, kūrybinis mąstymas ir atminties lavinimas, kūrybinio aktyvumo lavinimas, įvairiapusio situacijos suvokimo lavinimas ir treniravimas, fantazijos ir intuicijos ugdymas, emocinių būsenų suvokimas ir valdymas, sugebėjimas vienu metu priimti, išreikšti priešingas situacijų sąlygas, analizuoti ir sintezuoti įvairius reiškinius bei objektus, integracijos, modifikacijos ir vertinimo sugebėjimų ugdymas- visa tai ugdoma treniruočių metu, kūrybinių užduočių pagalba mažose vaikų grupėse arba individualiuose užsiėmimuose. Dirbant individualiai kuriamos individualios programos ir yra įvairūs lygiai. Ar žinote, kad dailė ir jos kūrybos procesas lavina didžiausią smegenų plotą vienu metu? Jei jūs galvojate, kad tai naudinga jūsų vaikui, studija SVAJOKLIAI kaip tik jums. Vadovė Zita Vilutytė Informacija tel. 8616 98307
  Susipažinkite
 • TREMTINYS, choras

  Susipažinkite
 • VAJAUNAS, Aklųjų ir silpnaregių skyriaus liaudiškų šokių grupė

  Liaudiškų šokių grupė „Vajaunas“ įkurta 2002 m. Grupės meno vadovas ir įkūrėjas Romualdas Laugalis. Nuo 2005 m. rugsėjo mėn. „Vajaunas“ veiklą tęsia Šiaulių kultūros centro Aklųjų ir silpnaregių skyriuje. 2002 m. grupė dalyvavo tarptautiniame šokių konkurse Anglijoje, laimėta VII vieta (dalyvavo 20 kolektyvų). Šiaulių apskrities konkurse ,,Suk, suk ratelį“ 2003 m. laimėta II vieta, o 2005 m. ir 2007 m. – I vietos. 2005 m. Birštone vykusiame respublikiniame konkurse „Pora už poros“ laimėta III vieta. Grupė yra nuolatinė Šiaulių miesto ir apskrities mėgėjų meno kolektyvų bei atlikėjų festivalio „Rudens mozaika“ dalyvė. „Vajaunas“ kartu su liaudiška kapela ,,Šelmiai“, paruošę bendrą programą, dalyvavo tarptautiniuose festivaliuose Portugalijoje, Prancūzijoje, Italijoje, Olandijoje ir Tailande. 2008 m. kartu su liaudiška kapela ,,Šelmiai“ išleista DVD plokštelė „Jaučiu tave, pasauli!“.     Meno vadovas Romualdas Laugalis. Mob. 8 615 76739 el.paštas violeta.laugaliene@gmail.com  
  Susipažinkite
 • VASARA, kamerinis choras

  Choras „Vasara“ – aktyvus Šiaulių miesto muzikinio gyvenimo dalyvis, tradicinėmis tapusių chorinės muzikos švenčių „Ramios, malonios vasaros naktys“ organizatorius. Su koncertais aplankyta nemažai Lietuvos miestų ir miestelių koncertinių salių ir bažnyčių. Dainuota visose pastarųjų dešimtmečių respublikinėse dainų šventėse Vilniuje. Choras „Vasara“ draugauja net su dviem chorais iš Norvegijos. Tai mišrus choras „Vice Versa“ (Hommersak) ir vyrų choras „Sandneskameratene“ (Sandnes). Gražūs ryšiai mezgasi su mišriu choru „Bangotne“ (Saulkrasti, Latvija). 2009 metų birželio mėnesį „Vasara“ viešėjo Norvegijoje, kur surengė keletą koncertų. Chore dainuoja  26 dainininkai. Tai mėgėjų kolektyvas. Didžioji dalis choristų muzikinio rašto nepažįsta, bet turi didžiulį norą dainuoti drauge. Choro „Vasara“ repertuare arti šimto kūrinių. Tai lietuvių ir kitų tautų kompozitorių originalios dainos, liaudies dainų harmonizuotės, pasaulietinės ir bažnytinės muzikos kūriniai, mišios. Nuo 2002 metų chorui vadovauja Kornelijus Luotė. Koncertuose chorui talkina Šiaulių universiteto Menų fakulteto docentė Irina Kudinova. (fortepijonas, vargonai).   Vadovas Kornelijus Luotė. Mob. 8 674 18596, el. paštas k.luote@gmail.com
  Susipažinkite
 • ŽELMENĖLIAI, šokių ansamblis

  Liaudiškų šokių ansamblis „Želmenėliai“ gyvuoja nuo 1969 m. Tai sudėtimi ir programa labai įvairialypis ansamblis, kuriame šoka įvairaus amžiaus vaikai, jaunimas ir suaugusieji. Repertuaras taip pat labai įvairus: klasikinio šokio pamoka su L. Bartusevičiūte (autorė L. Bartusevičiūtė), B. Pavlovskio vieno veiksmo baletas „Snieguolė ir septyni nykštukai“ (V. Brazdylio pastatymas), įvairių autorių charakterinių šokių programa „Nuo polonezo iki rokenrolo“, 16–18 a. istorinių šokių programa „Kai grožis prabyla iš amžių tolimų...“ (choreografija T. Zinčiukienės), šiuolaikinio ir liaudiško šokio sintezė „Gegula raiba“ (choreografija P. Fokino), lietuvių liaudies šokių programa „Čir vir vir pavasaris“ (J. Lingio, L. Kisielienės, T. Kalibataitės ir kitų autorių sukurti šokiai).   2005 m. ansamblis „Želmenėliai“ ir jo vadovė įvertinti Lietuvos liaudies kultūros centro ir Pasaulio lietuvių dainų šventės fondo aukščiausiu apdovanojimu „Aukso paukštė“.   Nuo pat įkūrimo „Želmenėliai“ dalyvauja visose Šiaulių miesto, Lietuvos dainų ir šokių šventėse Vilniuje, taip pat įvairiuose festivaliuose ir konkursuose, kur ne kartą pelnyti laureatų bei diplomantų vardai. Lietuviški „Želmenėlių“ šokiai įvertinti žiūrovų ne tik Lietuvos miestuose ir kaimuose, bet ir daugelyje užsienio šalių, kaip antai: Prancūzijoje, Olandijoje, Švedijoje, Rusijoje, Čekijoje, Lenkijoje, Portugalijoje, Italijoje, Šveicarijoje ir kitur.   Ansamblis „Želmenėliai“ Šiauliuose organizavo tarptautinius šokių festivalius „Te visad šviečia saulė“, „Atiduokim žemės rutulį vaikams“ ir „Sveiks, svieteli margs!“ „Želmenėlių“ įkūrėja Aldona Masėnienė kolektyvo narius šokio meno moko iki šiol. Ansamblio koncertmeisteris – Saulius Rimkevičius. Koncertuose „Želmenėlius“ dažniausiai lydi Šiaulių konservatorijos liaudies muzikos instrumentų orkestras, vadovaujamas Reginos Vaišnorienės.
  Susipažinkite
 •   © 2016 Visos teisės saugomos Šiaulių kultūros centro | Sprendimas: Elektroninės Vizijos. Naudojama WordPress sistema.