Sužinokite apie renginius pirmi
Tel.: (8 41) 52 41 63
El.paštas: kulturoscentras@gmail.com

Svarbu!

Tūkstančiai šiauliečių Prisikėlimo aikštėje šventė laisvės 25-metį

untitledKovo 11-ąją miesto Prisikėlimo aikštėje nuvilnijo žmonių jūra. Tūkstančiai šiauliečių ir miesto svečių susirinko paminėti Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 25-metį.

 

Šventiniai renginiai prasidėjo dar ankstyvą rytą Šiaulių geležinkelio stotyje. Čia geležinkeliečių iniciatyva vyko koncertas “Dainuojam Lietuvai”. Maloniai nustebę keleiviai  klausėsi liaudiškos miesto kolektyvų atliekamos muzikos ir stebėjo šokius.

 

untitled2

Prieš vidurdienį nuo miesto arenos ka­riš­kiai, ug­nia­ge­siai ir ki­tų spe­cia­lių­jų tar­ny­bų at­sto­vai, miestiečiai į Prisikėlimo aikštę atne­šė 200 met­rų il­gio Lietuvos vė­lia­vą, kuria buvo apjuosta aikštė.

Sugiedojus valstybės himną, šalies trispalvę iškėlė Šiau­lių gar­bės pi­lie­tis An­ta­nas Si­rei­ka.

Su­si­rin­ku­sius svei­ki­no Šiau­lių mies­to me­ras Jus­ti­nas Sar­taus­kas, Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Ka­ri­nių oro pa­jė­gų Avia­ci­jos ba­zės va­das Vid­man­tas Rak­le­vi­čius, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.

„Kiekvienas savo širdimi matuoja Kovo 11-osios įvykius. Didžioji dalis čia susirinkusiųjų esame tų įvykių dalyviai ir savo patyrimus perdavėme jaunajai kartai“, – sakė meras, dėkodamas šiauliečiams už išmintį, darbštumą ir nuveiktus darbus miesto labui.

Šiau­lie­čiams aikštėje kon­cer­ta­vo Lau­ros dai­na­vi­mo stu­di­jos vai­kai, Šiau­lių cho­ras „Cha­me­leo­nas”, gru­pės „Ki­ta­va“ ly­de­rė Ra­sa Stoš­ku­vie­nė, gru­pė „Jo­nis“.

Po iškilmingos vėliavos pakėlimo ceremonijos Šiaulių turizmo informacijos centras pakvietė miestiečius dalyvauti originalioje akcijoje „Šypsokis, Saulės mieste!“. Tūkstančiai miesto gyventojų ir svečių įsiamžino specialioje panoraminėje 2 gigapikselių dydžio nuotraukoje. Pasak nuotraukos autoriaus, panoraminės fotografijos specialisto Aleksandro Rezniko, kiekvienas Šiauliuose vykusios akcijos dalyvis nuotraukoje galės surasti ir save. Fotografijos įamžinimas pareikalavo šiauliečių susikaupimo, kantrumo ir truko 5 minutes.

Šiaulių TIC laikinai einanti direktorės pareigas Rūta Stankuvienė informavo, jog po 10 die­nų nuo­trau­ką pa­tal­pins Šiau­lių tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­ro so­cia­li­nio tink­la­la­pio „Fa­ce­book“ pa­sky­ro­je. Ten ją ra­dęs šiau­lie­tis ga­lės sa­ve su­ras­ti ir pa­si­žy­mė­ti.

Kaip sakė 25-erius metus fotografuojantis ir panoraminėje fotografijoje besispecializuojantis A. Reznikas, ši fotografijos rūšis, leidžianti unikaliu kampu įamžinti išskirtinius įvykius, itin sparčiai populiarėja visame pasaulyje. Fotografas gigapikselinius vaizdus dažniausiai fiksuoja tokiuose miestuose kaip Niujorkas, Paryžius, todėl siekis Nepriklausomybės dieną įamžinti besišypsančius Šiaulius jam pasirodė netikėta ir prasminga idėja.

Fotosesijoje kartu su šiauliečiais dalyvavo ir kartu šypsotis laisvei kvietė krepšinio treneris Antanas Sireika, berniukų choro „Dagilėlis“ vadovas Remigijus Adomaitis, grupės „Kitava“ lyderė Rasa Stoškuvienė, aktorius Vladas Baranauskas, šachmatininkė Viktorija Čmilytė-Nielse ir kiti žinomi Šiaulių miesto žmonės.

 

Kovo 11-osios šventės akimirkos Šiauliuose.

 

 

 

Jūratė Rauduvienė,
Viešųjų ryšių skyriaus vyr. specialistė,
tel. 8 41 596204,
el. p. jurate.rauduviene@siauliai.lt

 

Straipsnio originalą rasite čia: http://edem.siauliai.lt/lit/Tukstanciai-siaulieciu-Prisikelimo-aiksteje-svente-laisves-25-meti/2935